Английски   Български
     
       

 

 

 

БИОГРАФИЯ

 

Доцент д-р Геннадий Павлович Агре

Роден на 01.09.1954 г. в гр. Нежин, Украйна


АДРЕС

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 2, ИИКТ-БАН, стая 502
София 1113
Тел.: 02 870 01 18; 02 979 29 13
Факс: 02 870 72 73
Електронна поща: agre@iinf.bas.bg


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 • Изкуствен интелект
 • Машинно самообучение
 • Семантични Интернет Услуги
 • Извличане на закономерности от данни
 • Разсъждения, основани на прецеденти
 • Системи обработка на знания


ОБРАЗОВАНИЕ

 • 1992 - Доктор. Институт по информатика - БАН (Технически науки)
 • 1976 - Магистър. Държавен Университет - Санкт Петербург (Теоретична механика)


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • 2001 (6 мес.) - "Извличане на закономерности от данни". Факултет по математика и информатика, Университет на Акуила, Италия
 • 1996 (3 мес), 1997 (1 мес) - "Машинно самообучение". Факултет по социална психология, Университет Амстердам
 • 1988 (3 мес) - "Експертни системи";. Международна Лаборатория по Изкуствен Интелект - Институт по техническа кибернетика, Братислава, Словакия


ДЛЪЖНОСТ

 • Доцент в Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН,
 • Научен секретар на Институт по Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
 • Хоноруван преподавател в Софийски университет, факултет по математика и информатика


УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

2015 -

H2020-EU.1.4.1.3.Grant Agreement: 675121 VI-SEEM  -  VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (Key Person)

2012 - 2016

FP7-REGPOT-2012-2013-1 Grant Agreement: 316087 AComIn -  Advanced Computing for Innovation (Key Person)

2014 - 2016

European Thematic Network 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere  (Key Person)

2004 - 2007

FP6/2002/IST/2. INFRAWEBS - Intelligent Framework for Generating Open (Adaptable) Development Platforms for Web-Service Enabled Applications Using Semantic Web Technologies, Distributed Support Units and Multi-Agent Systems (Key Person)

2002 - 2004

LEONARDO DA VINCI PP-136029 ADONIS - Advanced On-the-job e-Training Solutions in e-Business for SME's  (Key Person)

2000 - 2001

NATO Outreach Fellowships Programme Enhancements to Data Mining (Personal grant)

1999 - 2001

INCO Project: 977069 EMG-Net: European Research Network for Intelligent Support of EMG Studies (IT Project Coordinator and Site Leader)

1999

PHARE program, Contract P 70 - 1999 Multimedia Project The Thracian Treasures in Ancient Europe (IT Project Coordinator)

1996 -1998

INCO-COPERNICUS Project No. 96-0138 TRACE: Transfer SHARADE Technology in Central and Eastern Europe (Site Leader)

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

2009 - 2012

Проект No.D-002-189 с фонд "Научни изследвания" Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение  (Координатор на проекта)

2007 - 2010

Изследователски проект № 04-152 с Национален иновационен фонд Експертно-консултацио система за здравословно и диетично хранене  ( Ръководител на колектива на ИИКТ-БАН).


ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • 2002 - 2017 Машинното самообучение. Софийски университет
 • 2003 - 2017 Извличане на закономерности от данни. Софийски университет
 • 1998 - 2002  Разсъждения, основани на прецеденти. Софийски университет.
 • 1998 - 2000 Разсъждения, основани на прецеденти. Нов Български университет
 • 1996 - 1998 Увод в експертни системи. Нов Български университет.

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ АСОЦИАЦИИ

 • EurAI - Европейска асоциация по изкуствен интелект
 • БАИИ - Българска асоциация по изкуствен интелект
 • САИ - Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"
 • IASTED - The International Association of Science and Technology for Development

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАМНИ КОМИТЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ

Роден език - руски, свободно владеене на български и английски.


СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

 

Графично, базирано на онтологии средство за създаване на описания на семантични Интернет услуги, описани на логическия език WSML в съответствие Европейската инициатива WSMO. Средството е ориентирано към крайния потребител – разработчици на индустриални Интернет услуги, които чрез него могат да превърнат обикновените услуги в семантични.


ПУБЛИКАЦИИ


Книги и глави в книги:

 • G. Agre. Engineering Semantic Web Services. In: Gabriel Fung (Ed .). Engineering Semantic Web Services. ISBN: 978-0-9807330-1-3 (Hard Cover) / 978-1-4536364-0-4 (Paperback). iConcept Press, USA, 2010, pp. 75-98
 • G. Agre, T. Pariente Lobo, Z. Marinova, J. Nern, A. Micsik, A. Boyanov, T. Atanasova, J. Scicluna, J. López-Cobo, E. Tzafestas. INFRAWEBS – A Framework for Semantic Service Engineering. Chapter 12. In: Elisabetta di Nitto and Anne-Marie Sassen (Eds.) At your service: service-oriented computing from an EU perspective. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, ISBN 978-0-262-04253-6, pp. 299 - 325.
 • Г. Агре, З. Марков и Д. Дочев. Увод в машинното самообучение. Софтех, София 2001, стр. 291.
 • Д. Дочев, Хр.Дичев, З.Марков, Г. Агре. ПРОГРАМИРАНЕ А ПРОЛОГ - Основи и приложения. София, " Наука и изкуство ", 1989, 247 с.

 

Редактирани научни сборници:

 • Christo Dichev, Gennady Agre (Eds.). Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications,16th International Conference, AIMSA 2016, Varna, Bulgaria, September 7-10, 2016. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Volume 9883, 2016, Springer, ISBN: 978-3-319-10552-6 (Print), 978-3-319-10554-3 (Online)
 • Svetozar Margenov, Galia Angelova, Gennady Agre (Eds). Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems. Studies in Computational Intelligence 648, 2016, Springer, ISBN 978-3-319-32206-3
 • Gennady Agre, Pascal Hitzler, Adilia A. Krisnadhi, Sergei O. Kuznetsov (Eds.). Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications,16th International Conference, AIMSA 2014, Varna, Bulgaria, September 11-13, 2014. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Volume 8722, 2014, Springer, ISBN: 978-3-319-10552-6 (Print), 978-3-319-10554-3 (Online)
 • Allan Ramsay, Gennady Agre (Eds.). Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications,15th International Conference, AIMSA 2012, Varna, Bulgaria, September 12-15, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science Volume 7557 2012 , Springer, ISBN: 978-3-642-33184-8 (Print) 978-3-642-33185-5 (Online)
 • Gennady Agre, Danielle Ziebelin (Eds.). Application of Advanced Information Technologies to Medicine. The First International Workshop AAITM 2000, Varna, Bulgaria, 23 September 2000, Proceedings . ALEA Publ, ISBN: 954-9968-05-01

 

Автор на повече от 110 статии в български и чуждестранни списания и в сборници доклади от конференции.

H-индекс (Google Scholar) = 9.

Профил в Google Scholar: https://scholar.google.bg/citations?user=HtdslwcAAAAJ&hi=en&oi=ao


Избрани публикации:

 1. Agre, G., Dzhondzhorov, A. A Weighted Feature Selection Method for Instance-Based Classification. Lecture Notes in Artificial Intelligence 9883, 2016, Springer, 14-23, ISBN 978-3-319-44747-6
 2. Nikolova I, Dicheva, D., Agre, G., Angelov, Z., Angelova, G., Dichev, Ch., Madzharov, D. Exploring the Use of Resources in the Educational Site Ucha.SE. Lecture Notes in Artificial Intelligence 9883, 2016, Springer, 347-351, ISBN 978-3-319-44747-6 (SJR 0.252)
 3. Nikolova I, Dicheva, D., Agre, G., Angelov, Z., Angelova, G., Dichev, Ch., Madzharov, D. Emerging Applications of Educational Data Mining in Bulgaria: The Case of UCHA.SE. Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems. Studies in Computational Intelligence 648, 2016, Springer, 113-131, ISBN 978-3-319-32206-3
 4. Dicheva D., Dichev Ch., Agre G., and Angelova G. Gamification in Education: A Systematic Mapping Study. Educational Technology & Society, 18 (3), 2015, 75-88, ISSN 1176-3647
 5. Dichev, Ch., Dicheva, D., Agre, G, Angelova, G. Trends and Opportunities in Computer Science OER Development. Cybernetics and Information Technologies, Vol. 15, № 3, Sofia, 2015, 114-126, ISSN 1311-9702. DOI: 10.1515/cait-2015-0045
 6. Dobreva, M., Angelova, G., Agre, G. Bridging the Gap between Digital Libraries and eLearning. Cybernetics and Information Technologies, Vol. 15, № 4, Sofia, 2015, 92-110, ISSN 1311-9702
 7. Dichev Ch., Dicheva D., Angelova G. and Agre G. From Gamification to Gameful Design and Gameful Experience in Learning. Cybernetics and Information Technologies, Vol. 14, № 4, Sofia, 2014, 80-100, ISSN 1311-9702, DOI: 10.1515/cait-2014-0007
 8. Strandjev, B., G. Agre. On applicability of Principal Component Analysis to concept learning from images. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA),  9-21 June 2013, Albena, Bulgaria, IEEE Xplore, 1-5, ISBN 978-1-4799-0659-8, DOI: 10.1109/INISTA.2013.6577623
 9. Dichev, Ch., D. Dicheva, G. Agre, G. Angelova. Current Practices, Trends and Challenges in K-12 Online Learning. Cybernetics and Information Technologies, Vol. 13, № 3, Sofia, 2013, 91-110, ISSN 1311-9702.
 10. Hristov V, G. Agre. A Software System for Classification of Archaeological Artefacts Represented by 2D Plans. Cybernetics and Information Technologies, Vol. 13, № 2, Sofia, 2013, 82-96, ISSN 1311-9702.
 11. Agre G. SINUS – A Semantic Technology Enhanced Environment for Learning in Humanities, Cybernetics and Information Technologies, Vol. 12, № 4, Sofia, 2012, 4-23, ISSN 1311-9702.
 12. Agre G., Dochev D., L. Slavova. Technology Enhanced Learning for Humanities by Active Learning – the SINUS project Approach, Cybernetics and Information Technologies, Vol. 12, № 4, Sofia, 2012, 24-41, ISSN 1311-9702.
 13. Dochev D., G. Agre. Supporting Learning-by-Doing Situations by Semantic Technologies. In: Stefanoui D., J Culita (Eds.). Proc. of 17th Annual Conf. on Media and Web Technology EUROMEDIA 2012, Bucharest, April 2012, 49-53, ISBN 978-90-77381-69-4.
 14. K. Staykova, G. Agre. Use of Ontology-to-Text Relation for Creating Semantic Annotation.  In: Proc. of 13th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech 2012, ACM, New York, USA 2012, 64-71, doi>10.1145/2383276.2383288, ISBN: 978-1-4503-1193-9
 15. D. Dochev, G. Agre, R. Pavlov. User authoring in learning-by-doing situations. In: Proceedings of the 12th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech 2011, Vienna, Austria — June 16 - 17, 2011,  ACM  International Conference Proceeding Series; Vol. 578, New York, NY, USA, pp. 577-582, ISBN: 978-1-4503-0917-2
 16. R. Kirkov, G. Agre.   Source Code Analysis – an Overview.  CIT: CYBERNETICS  AND INFORMATION TECHNOLOGIES, Vol. 10, No. 2, 2010, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 60-77.
 17. D. Dochev and G. Agre. Towards Semantic Web Enhanced Learning. In Proceedings of the 1st International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 2009), Funchal, Madeira, Portugal, 6-8 October 2009, pp. 212-217.
 18. G. Agre and D. Dochev. An Approach to Technology Enhanced Learning by Application of Semantic Web Services. CIT: Cybernetics and Information Technologies Volume 8, №3, 2008, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 60-72.
 19. G. Agre and I. Dilov. How to Create a WSMO-Based Semantic Service without Knowing WSML. In: M. Weske, M.-S. Hacid, C. Godart (Eds.): WISE 2007 Workshops, LNCS 4832, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, pp. 217–235..
 20. G. Agre and Z. Marinova. An INFRAWEBS Approach to Dynamic Composition of Semantic Web Services. CIT: Cybernetics and Information Technologies, Volume 7, No. 1, 2007, Bulgarian Academy of Sciences,Sofia, pp. 45-61.
 21. G. Agre and P. Gioshev. An Analysis of Applicability of Genetic Algorithms for Selecting Attributes and Examples for the Nearest Neighbour Classifier. CIT: Cybernetics and Information Technologies Volume 7, №2, 2007, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 29-44.
 22. G. Agre. INFRAWEBS Designer – A Graphical Tool for Designing Semantic Web Services. AIMSA 2006,LNAI 4183, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, pp. 275-289.
 23. G. Agre. Using Case-based Reasoning for Creating Semantic Web Services: an INFRAWEBS Approach. In Proc. of 12th Annual Scientific Conference on Web Technology, New Media, Communications andTelematics Theory, Methods, Tools and Applications EUROMEDIA’2006, April 17-19, 2006, Athens, Greece, pp. 130-137.
 24. G. Andonova, G. Agre, H.-Joachim Nern, A. Boyanov. Fuzzy Concept Set Based Organizational Memory as a Quasi Non-Semantic Component within the INFRAWEBS Framework. In: Bernadette Bouchon-Meunier (Ed.) Proceedings of IPMU2006, July 2-7, 2006, Paris, France, Editions EDK, ISBN 2-84254-112-X, 2268-2275.
 25. G. Agre, P. Kormushev, I. Dilov. INFRAWEBS Axiom Editor - A Graphical Ontology-Driven Tool for Creating Complex Logical Expressions. International Journal "Information Theories and Applications" Vol. 13, No. 2, 2006, ISSN 1310-0513, pp. 169-178.
 26. G. Agre, T. Atanasova, J. Nern. Migrating from Web Services to Semantic Web Services: INFRAWEBS Approach. In: Proceeding of Eleventh Annual Scientific Conference on Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications, EUROMEDIA'2005, April 11-13, 2005, Toulouse, France, 221-225.
 27. G. Agre, S. Peev. On Supervised and Unsupervised Discretisation. CIT: Cybernetics and Information Technologies, Vol. 2, No. 2, Sofia, 2002, pp. 43-57.
 28. Paggio , G. Agre, C. Dichev, G. Umann, T. Rozman, L. Batachia, M. Stocchero. A Cost-Effective Programmable Environment for Developing Environmental Decision Support Systems, Environmental Modelling & Software 14, An Elsevier Science International Journal, 1999, pp. 367-382.
 29. G. Agre. A Two-Tiered Reasoning and Learning Architecture. In: Multimodal Reasoning. Papers from the 1998 AAAI Spring Symposium. Stanford, March 23-25, Technical Report SS-98-04, AAAI Press, 1998, pp. 124-129.
 30. G. Agre. A Case-Based Integrated Learning Architecture and Its Applications. In: Proceedings of the ISAS'97 - International Conference on Intelligent Systems and Semiotics: A Learning Perspective, Gaithersburg ,MD, USA, September 22-25, 1997, pp. 199-204.
 31. G. Agre. Diagnostic Bayesian Networks. Computers and Artificial Intelligence, Vol. 16 No. 1, 1997, Bratislava, Slovak Republic, pp.47-67.
 32. G. Agre and I. Koprinska. Case-Based Refinement of Knowledge-Based Neural Networks. In: J. Albus, A. Meystel and R. Quintero (Eds.) Proceedings of the International Conference "Intelligent Systems: A Semiotic Perspective", Volume II: Applied Semiotics, October 20-23, Gaithersburg MD, USA, 1996, US Government Printing Office, pp. 221-226.
 33. G. Agre. A Case-Based Integrated Learning Architecture. In: D. Dochev, V. Stefanuk, H. Ueno (Eds.) Proceedings of the JCKBSE'96 - Second Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering, Sozopol, Bulgaria, September 21-22, 1996, pp. 48-54.
 34. G. Agre. KBS Maintenance as Learning Two-Tiered Domain Representation. LNCS 1010, Springer, 1995, pp. 109-120.