Английски   Български
     
       

 

 

БИОГРАФИЯ
доц. д-р ДАНАИЛ АНТОНОВ ДОЧЕВ
Роден на 10.04.1945, гр. Карнобат

АДРЕС
Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 2
София 1113
Тел.: (+359 2) 979 29 15
 Електронна поща: dochev@iinf.bas.bg

ОБРАЗОВАНИЕ
1983 - Доктор Технически университет - София (Информатика)
1968 - Инженер Технически университет - София (Електроника - компютърна техника)

ДЛЪЖНОСТ

Доц. в Института по информационни и комуникационни технологии - БАН

В последните 20 г. – лектор в 5 български университета по Изкуствен интелект, Обработка на знания, Многоагентни системи, Човеко-машинни интерфейси и др.

РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 • 2006 – 2009 FP6/IST/P-027451 LOGOS “Знания по поръчка за повсеместно обучение”, Договор по 6РП с партньори от Унгария, Великобритания, Гърция, Франция, Италия, Словакия, Финландия и България. Координатор: Фирма "Антена Унгария"
 • 2004 – 2007 6FP INCO-CT-20030003401 HUBUSKA““Мрежови дейности на центрове за изследвания по технологията за обработка на знания и нейните приложения”, Договор по 6РП с партньори от Унгария, Австрия, Словакия и България. Координатор: Институт по компютри и автоматизация на УАН
 • 2004 – 2006 JASON  – “Eлектронно обучение на работното място за работа с цифрови обекти от културното наследство” Договор Leonardo da Vinci ІІ PT/04/B/F/PP-159052 с партньори от Португалия, Франция, Унгария и България. Координатор: Фирма “Media Primer” – Португалия.
 • 2003 – 2005 KNOSOS – Кампус за знания на новите медии – новаторски решения за електронно обучение. Договор Leonardo da Vinci ІІ EL/2002/B/F/114025 KNOSOS с партньори от Гърция, Франция, Унгария и България, Координатор: Техническия университет в Крит, Гърция
 • 2002 – 2004 ADONIS Дистанционно обучение по електронен бизнес на работното място за малки и средни предприятия. Договор Leonardo da Vinci ІІ PP-136029 ADONIS с партньори от Унгария, Гърция, Италия и България. Координатор: Дружеството за компютърна наука “Джон фон Нойман” – Унгария
 • 1998 -2000 AGILE Автоматично генериране на технически ръководства на езици от Източна Европа. Договор INCO/ COPERNICUS Pr. 961104 с партньори от Великобритания, Германия, Русия, Чехия. Координатор: ITRI -Унив. в Брайтън, Великобритания
 • 1998 -2000 ARCHIMED – Мултимедийни архитектури и приложения за образователна телематика.  Договор INCO/ COPERNICUS Pr. 961060 с партньори от Гърция, Франция, Унгария, Португалия и България. Координатор: Техническия университет Крит, Гърция


ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • 2000 – 2008 Многоагентни системи - Нов Български университет
 • 1997 – 2009 Изкуствен интелект - Нов Български университет
 • 1998 – 2006 Изкуствен интелект – Университет за национално и световно стопанство
 • 1998 - 2004 Изкуствен интелект – Бургаски свободен университет
 • 1993 - 1998 Основи на Изкуствения интелект - Югозападен университет, Благоевград
 • 1994 - 1996 Обработка на знания и експертни системи - Бургаски свободен университет
 • 1992 - 1996 Човеко-машинни интерфейси в системите за обработка на знания - Факултет по математика и информатика, Софийски университет


ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ АСОЦИАЦИИ

 • Българска асоциация по изкуствен интелект
 • Алианс за стратегии и развитие на информационното общество


ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАМНИ КОМИТЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 • AIMSA - International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (2010, 2008, 2006, 2004, 2002, 2000)
 • CSEDU - International Conference on Computer Supported Education (2011, 2012)
 • S3T - International Conference on Software, Services and Semantic Technologies (2009, 2010)
 • CEEMAS’05, CEEMAS’07 -  International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, (Budapest -  2005, Leipzig – 2007)
 • ITS ‘02 - Intelligent Tutoring Systems, 2002, Biarritz-San Sebastian.
 • CompSysTech - International Conference on Computer Systems and Technologies (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010, 2011)
 • JCKBSE - Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (1996 - Varna, 2000 - Brno)
 • ECAI’96 – European Conference on Artificial Intelligence, Budapest, 1996.


ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ
Роден език – български, свободно владеене на руски и английски, ползване на френски

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ
Изкуствен интелект, Системи за обработка на знания, Човеко-машинни интерфейси, Електронно обучение, Технологии на информационното общество

ПУБЛИКАЦИИ
Автор на повече от 110 статии в български и чуждестранни списания и в сборници доклади от конференции, и 2 книги. Публикации в последните 5 години:

1.      Dochev D., G. Agre, R. Pavlov -   User Authoring in Learning-by-Doing Situations. In: Rachev B., A. Smrikarov (Eds.) Proc. of CompSysTech 2011 , Vienna, June 2011, ACM ICPS Vol. 578, ACM PRESS, ISBN: 978-1-4503-0917-2, pp. 577-582.

2.      Hristov I., G. Agre, D. Dochev - Measuring the Learning Progress in a “Learning-By- Authoring” Semantic Web Services Based Ecosystem. In: Verbraeck A., M. Helfert, J. Cordeiro,  B. Shishkov (Eds.). Proc. of 3rd Int. Conf. on Computer Supported Education CSEDU’2011, Vol. 2, Noordvijkerhout, May 2011, ISBN: 978-989-8425-50-8, pp. 413-418.

3.      Dochev D., G. Agre, R. Pavlov -  An Approach to Learning-By-Doing through User Creation of Learning Content. In: Al-Saedy H. (Ed.). Proc. of 16th Annual Media and Web Technology Conference EUROMEDIA’2011, London, April 2011, ISBN 978-90-77381-62-5, pp. 9-12.

4.      Kolarova D., G. Agre, D. Dochev - An Annotea-based Approach for Multimedia Data Integration and Semantic Annotation Services in the SINUS Platform. “Cybernetics and Information Technologies”, ISSN: 1311-9702, Vol. 10 (2010), № 1, pp. 13-24.

5.      Dochev D., R. Pavlov - Authoring E-Learning Content – Trends and Solutions. In: Kinshuk, D. G Sampson, J. M. Spector, P. Isaías,  D. Ifenthaler (Eds.). Proc. of  IADIS CELDA 2009 Int. Conf.  “Cognition and Exploratory Learning in Digital Age”, Rome, November 2009, ISBN: 978-972-8924-95-9, ISBN: 978-972-8924-95-9, pp. 322 – 327.

6.      Dochev D., G. Agre - Towards Semantic Web Enhanced Learning.  In: Kecheng Liu (Ed.). Proc. of  Int. Conference on Knowledge Management and Information Sharing 2009, Funchal, October 2009, ISBN: 978-989-674-013-9, pp.  212-217.

7.      Lalande St., K. Staykova, M.  Chein, A. Gutierrez, V. Saraydarova, D. Dochev - Using Domain Knowledge to Speed up the Annotation of Digital Content with Conceptual Graphs. “Cybernetics and Information Technologies”, Vol. 9 (2009), № 3, pp. 29-45.

8.      Dochev D., R. Pavlov - Learning Content for Technology Enhanced Learning – Experiments and Solutions. In: Bodrow W. (Ed.). Proc. of Int. Conf. on e-Learning and Knowledge Society e-Learning 2009, Berlin, pp. 133-138.

9.      Agre G., D. Dochev - An Approach to Technology Enhanced Learning by Application of Semantic Web Services. “Cybernetics and Information Technologies”, Vol. 8 (2008), № 3, pp. 60-72.

 1. Saraydarova V., K. Staykova, D. Dochev - Extensions of Logos Domain Ontology   “Bulgarian Iconographical Objects”. In: Stockinger P., D. Dochev (Eds.) Proceedings of  the Second LOGOS Open Workshop “Cross-Media and Personalised Learning Applications with Intelligent Content” LAIC 2008, 03 September 2008, Varna,        pp. 67-78.
 2. Staykova K.,  Dochev D., Paneva D., Pavlova-Draganova L., Saraydarova V. - Development of Domain Ontology, Targeted to Creation of Learning Materials from Digital Archives. In:  Christodoulakis S. (Ed.) Proc. of Workshop on "Cross-Media and Personalized Learning Applications on top of Digital Libraries" LADL 2007, 20 September 2007, Budapest, Hungary, pp. 91-100.