Английски   Български
     
       

 

  Главен Асистент Каменка Атанасова Стайкова

Служебен адрес:
София 1113
ул. "Академик Г. Бончев", блок 2
тел. (+359 2) 979 29 13
e-mail: staykova@iinf.bas.bg


Владеене на езици:
български
английски
руски – при четене


Образование, научни степени и звания:
2015 - Доктор по информатика, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН (Генериране на текст)
1993 - Висше образование - специалност "Информатика" ФМИ - Софийски Университет, дипломна работа в областта на Изкуствения интелект

Професионално развитие

Заемани длъжности до момента:
 • От 2010: научен сътрудник в секция "Лингвистично моделиране и обработка на знания" на Института по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките
 • 2000 – 2010: научен сътрудник в секция "Изкуствен интелект - обработка на знания" на Института за информационни технологии, Българска академия на науките
 • 1993 – 1996: програмист в Строителен център към Министерство на териториалното развитие и строителството, София
Научна дейност

Научноизследователски проекти:
 • 2008 – 2011: НФНИ Д-002-189 СИНУС "Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
 • 2006 – 2009: FP6/IST/P-027451 LOGOS "Знания по поръчка за повсеместно обучение"
 • 2004 – 2007: 6FP INCO-CT-20030003401 HUBUSKA "Мрежови дейности на центрове за изследвания по технологията за обработка на знания и нейните приложения"
 • 2004 – 2006: Leonardo da Vinci ІІ PT/04/B/F/PP-159052 JASON "Eлектронно обучение на работното място за работа с цифрови обекти от културното наследство"
 • 1998 - 2000: INCO/ COPERNICUS Pr. 961104 AGILE "Автоматично генериране на технически ръководства на езици от Източна Европа"
Публикации:
 • Kamenka Staykova: Natural Language Generation and Semantic Technologies, Cybernetics and Information Technologies, Volume 14, No 2, Sofia, 2014, Print ISSN: 1311-9702/ Online ISSN: 1314-4081
 • Kamenka Staykova, Gennady Agre: Use of Ontology-to-Text-Relation for Creating Semantic Annotation, in Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’12, 22-23 June 2012, Ruse, Bulgaria, pp. 64-71, DOI 10.1145/2383276.2383288, (ACM Digital Library http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2383276)
 • Kamenka Staykova, Petya Osenova, Kiril Simov: New Applications of "Ontology-to-Text Relation" Strategy for Bulgarian, Cybernetics and Information Technologies, Volume 12, No X, Sofia, 2012, Print ISSN: 1311-9702/ Online ISSN: 1314-4081
 • Kamenka Staykova, Gennady Agre, Kiril Simov, Petya Osenova – Language Technology Support for Semantic Annotation of Iconographic Descriptions. In: Proceedings of the International Workshop “Language Technologies for Digital Humanities and Cultural Heritage”, 16 Sept. 2011, Hisar, Bulgaria, ISBN 978-954-452-019-9, 16 Sept. 2011, pp. 51-57.
 • Kamenka Staykova, Gennady Agre, Kiril Simov, Petya Osenova – Semantic Annotation in SINUS Project. In: Proceedings of The Third Interational Coference on Software, Services and Semantic Technologies S3T 2011, Bourgas, Bulgaria, 1-3 Sept. 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer-Verlag, 2011, Volume 101/2011, DOI 10.1007/978-3-642-23163-6_33, pp. 217-218.
 • Kamenka Staykova, Ivo Hristov - Metadata Models for Technology Enhanced Learning in SINUS Project. In: Proceedings of the International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies - 2010 (ICEST 2010), ISBN 978-9989-786-57-0, 23-26 June 2010, Ohrid, Macedonia, Vol.1, pp. 337-340.
 • Steffen Lalande, Kamenka Staykova, Michel Chein, Alain Gutierrez, Valia Saraydarova, Danail Dochev - Using Domain Knowledge to Speed up the Annotation of Digital Content with Conceptual Graphs. “Cybernetics And Information Technologies”, ISSN 1311-9702, Vol. 9, 2009, №3, pp. 29-45.
 • Michel Chein, Alain Gutierrez, Steffen Lalande, Valia Saraydarova, Kamenka Staykova - Tools and Methodologies for Ontology Design and Digital Objects Annotation using Conceptual Graphs, In: Szucs A. (Editor), Proceedings of LOGOS Open Conference “New Technology Platforms for Learning – Revisited”, ISBN 978-963-87914-1-2, Budapest, January 2009, pp. 47-61.
 • Kamenka Staykova, Danail Dochev - Ontology “Bulgarian Iconographical Objects”- Creation And Experimental Use. “Cybernetics And Information Technologies”, ISSN 1311-9702, Vol. 9, 2009, №1, pp. 25-36.
 • Valia Saraydarova, Kamenka Staykova, Danail Dochev - Extensions of LOGOS Domain Ontology “Bulgarian Iconographical Objects”. In: Stockinger P., D. Dochev (Eds.) Proceedings of the Second LOGOS Open Workshop “Cross-Media and Personalised Learning Applications with Intelligent Content” ISBN 978-954-91700-3-0, LAIC 2008, 03 September 2008, Varna, pp. 67-78.
 • Kamenka Staykova, Danail Dochev, Desislava Paneva, Lilia Pavlova-Draganova, Valia Saraydarova - Development of Domain Ontology targeted to Creation of Learning Materials from Digital Archives. In: Christodoulakis S. (Ed.) Proceedings of Workshop on "Cross-Media and Personalized Learning Applications on top of Digital Libraries" LADL 2007, 20 September 2007, Budapest, Hungary, pp. 91-100.
 • Kamenka Staykova and Valia Saraydarova - Representing Multimedia Semantics. IIT Working Papers ISSN 1310-652X, IIT/WP-231, 2006.
 • Kamenka Staykova – Exercise in Conceptualization, “Cybernetics and Information Technologies”, ISSN 1311-9702, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Vol. 5, No 2, 2005, pp. 69-83.
 • Kamenka Staykova - Linguistically Motivated Knowledge Representation for Modern Semantic Web Technologies, In: Proceedings of the Workshop “Generic Issues of Knowledge Technologies” ISBN 954-91700-20, Budapest, Hungary, September 2005, pp. 31-44.
 • Kamenka Staykova and Sergey Varbanov - The Globe: A 3D Representation of Linguistic Knowledge and Knowledge about the World Together, In Proceedings of the Workshop "Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries" ISBN 954 91743-2-8, Borovec, Bulgaria, 25 September 2005, pp. 68-74.
 • Kamenka Staykova - Human Language Technologies for the Semantic Web. IIT Working Papers ISSN 1310-652X, IIT/WP-167, 2003.
 • Danail Dochev, Kamenka Staykova - A Multilingual System for Automatic Generation of Technical Manual Texts. In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'2001, Sofia, 21-22 June 2001, pp. II.14.1-5.
 • Kamenka Staykova, Danail Dochev - Development of Lexico-Grammar Resources for Natural Language Generation (Experience from AGILE Project). In: Cerry S. and D. Dochev (Eds.), Proceedings of the International Conference “Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications 2000”, Varna, September 2000, Lecturer Notes in Artificial Intelligence 1904, Springer-Verlag, 2000, pp. 242-251.
 • Kruijff GJ, E. Teich, J. Bateman, I. Kruijff-Korbayová, H. Skoumalová, S. Sharoff, L. Sokolova, T. Hartley, K. Staykova, J. Hana - Multilinguality in a Text Generation System for Three Slavic Languages, In Proceedings of the 18th Conference on Computational Linguistics - Volume 1, Saarbrücken, Germany, 2000, pp. 474 – 480, ISBN:1-55860-717-X.
 • Staykova K. - Bulgarian Resource for Generation of Instructional Texts: Result of AGILE Project, IIT Working Papers ISSN 1310-652X, IIT/WP-109, 2000.
 • Staykova K., J. Penchev - Systemic Functional Linguistics and Bulgarian Language, "Bulgarian Language", Sofia, XLVIII, pp. 5-24, vol. 4-5, 1999/2000.
 • Dochev D., N. Gromova, K. Staykova - Lexico-Grammatical Characteristics of Bulgarian Software Instructional Texts. Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, No 49, pp. 11-19, 1999.
Членство в национални научни асоциации

Българска асоциация по Изкуствен интелект