Английски   Български
     
       

 

 

Доцент д-р Геннадий Павлович Агре
Научен секретар

Секция:
"Лингвистично моделиране и обработка на знания"


Научноизследователски интереси:
  • Изкуствен интелект
  • Машинно самообучение
  • Семантични Интернет Услуги
  • Извличане на закономерности от данни
  • Разсъждения, основани на прецеденти
  • Системи за обработка на знания
Служебен адрес:
София - 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2,
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, ст. 502
Служебен телефон:
(+359 2) 979 29 13; (+359 2) 870 01 18
Факс:
(+359 2) 870 72 73
Електронна поща: