Английски   Български
     
       

 

 

Доцент д-р Данаил Дочев

Секция:
"Лингвистично моделиране и обработка на знания"


Научноизследователски интереси:
  • Изкуствен интелект
  • Системи за обработка на знания
  • Човеко-машинни интерфейси
  • Електронно обучение
  • Технологии на информационното общество
Служебен адрес:
София - 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, ст. 527
Служебен телефон:
(+359 2) 979 29 15
Факс:
(+359 2) 870 84 94
Електронна поща: