Английски   Български
     
       

 

 

Доцент д-р Иво Георгиев Маринчев

Секция:
"Лингвистично моделиране и обработка на знания"


Научноизследователски интереси:Служебен адрес:
София - 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2
Служебен телефон:
(+359 2) 979 29 13
Факс:
(+359 2) 870 72 73
Електронна поща: