Английски   Български
     
       

 

 

Главен Асистент д-р Каменка Атанасова Стайкова

Секция:
"Лингвистично моделиране и обработка на знания"


Научноизследователски интереси:
  • Представяне на знания,
  • Технологии на Семантичния Интернет,
  • Генериране на естествен език
Служебен адрес:
София - 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2
Служебен телефон:
(+359 2) 979 29 13
Факс:
(+359 2) 870 72 73
Електронна поща: